Tilastokeskuksen mukaan uusien yrityksien määrä on laskenut hieman edellisen vuoteen verrattuna. Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan alalla yritysmäärän ollessa 1000 uutta yritystä, eli noin 15 % kaikista aloittaneista yrityksistä. Seuraavaksi eniten uusia yrityksiä aloitti Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, noin 900 yritystä. Tällä toimialalla yleisimmät yritykset ovat arkkitehti ja insinööripalvelut, liikejohdon konsultointi ja muut liike-elämälle suunnatut palvelut.
Uusia yrityksiä perustettiin eniten Uudellamaalla, jossa alkavien yrityksien määrä oli noin 2000. Seuraavaksi eniten yrityksiä perustettiin Varsinais-Suomessa ja sitten Pirkanmaalla, kummassakin näistä yritystoiminnan aloitti noin 500 uutta yritystä. Alueelliseen yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä perustettiin Rovaniemen seutukunnassa.

Tyypillisesti uusi yrittäjä on iältään 25 – 35 vuotias. Yrittäjältä vaaditaan ammattitaitoa, halua ottaa vastuuta ja riskejä, sekä kyky tehdä tuloksellista työtä. Syyt ryhtyä yrittäjäksi vaihtelevat paljon, mutta yleisin tie yrittäjyyteen johtaa perheen yritystoiminnan jatkaminen tai toisen yrittäjän esimerkki. Suomalaiset alle 35-vuotiaat suhtautuvat yrittäjyyteen myönteisesti. Lähes puolet tämän ikäisistä pitää yrittäjyyttä houkuttelevana uravaihtoehtona.

Yrittäjyys Suomessa

Suomessa on noin 320 000 yritystä ja yksityinen sektori työllistää noin 1,6 miljoonaa työntekijää. Julkisella sektorilla Suomessa työntekijöitä on noin 500 000 henkilöä. Yrityksistä suurin osa on 1-4 henkeä työllistävät yritykset, tällaisia yrityksiä Suomessa on noin 90 % kaikista yrityksistä. Yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä Suomessa on vain 1 % kaikista yrityksistä ja nämä työllistävät noin 50 % Suomen työvoimasta.