Asunto-osakeyhtiölaki määrittää luvussa 4 taloyhtiön ja osakkeenomistajien kunnossapitovastuun jakamisesta Asunto-osakeyhtiölaki löytyy tästä linkistä. Taloyhtiö vastaa rakennuksen kunnossapidosta ja osakkeenomistajalla on vastuu huoneiston kunnossapidosta. Vanha sanonta, osakas ei omista seiniä, vaan tilan seinien sisällä on osittain totta, osittain tarua. Taloyhtiö vastaa huoneiston perusjärjestelmistä, kuten lämmitys, sähkö ja ilmanvaihto. Viemäreiden osalta asukkaan velvollisuus on puhdistaa hajulukko, mutta tukkoon menneen viemärin avaaminen on taloyhtiön vastuulla. Vesivahingon sattuessa taloyhtiö vastaa, mikäli putki on vuotanut seinän sisässä, mutta jos esimerkiksi astianpesukone vuotaa, se on asukkaan vastuulla. Taloyhtiön vastuunjakotaulukko, katso lisää Kiinteistöalan Kustannus Oy verkkosivuilta

Vahingon sattuessa

Vahingon sattuessa soita ensimmäisenä huoltoyhtiön numeroon ja kysy heiltä kenen vastuulla kyseisen vahingon korjaaminen on ja miten seuraavaksi tulisi edetä. Muista että osakkaalla tai asukkaalla on aina velvollisuus ilmoittaa tapahtuneesta, huolimatta siitä kenen vastuulla sen korjaaminen on.

Asukkaan on pidettävä huoneisto kunnossa yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Taloyhtiön vastuunjakotaulukko voi poiketa taloyhtiön kunnossapitovelvoitteesta, mutta se tulee olla kirjattu ja tiedotettu täsmällisesti asukkaille ja osakkaille. Jos et ole tietoinen oman taloyhtiösi kunnossapitovastuusta, ota yhteyttä isännöitsijään.

Remontti

Osakkeenomistajan tulee etukäteen ilmoittaa suunnitellusta remontista, jos se vaikuttaa taloyhtiön muihin tiloihin tai toiseen huoneistoon. Ilmoitus pitää tehdä kirjallisena isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle. Remontti muutokset tulee aina olla hyvän rakennustavan mukaisesti tehtyjä ja taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että remontti tehdään asianmukaisesti. Jos tarvitaan rakennusluvan hakemista, sen tekee hallituksen puheenjohtaja.

Remontti ja muutostyöt eroavat tavallisista kunnossapitotöistä, niistäkin löytyy maininta asunto-osakeyhtiölaista. Osakkaalla on oikeus tehdä muutoksia huoneistoon, mutta kustannuksista vastaa osakkeen omistaja, ei taloyhtiön muut osakkaat. Muutostyöt eivät saa vahingoittaa rakennusta itseään, eikä niistä saa tulla haittaa yhtiölle tai muille osakkaille. Muutoin taloyhtiön hallitus voi kieltää tai rajoittaa muutostöitä.

Muutostöistä tulee aina ilmoittaa etukäteen isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle, jos se vaikuttaa taloyhtiön rakennukseen tai muihin osakkeisiin. Jos yhtiö haluaa valvoa muutostöitä se voi velvoittaa valvontakulut osakkeen omistajalta.