Taloyhtiön hallitus huolehtii asunto-osakeyhtiön hallinnosta, sekä vastaa ja huolehtii että kiinteistö ja rakennukset pysyvät asianmukaisessa kunnossa. Hallituksella on taloyhtiön asioiden hoidossa yleinen hoitovelvollisuus, ja isännöitsijälle yleensä kuuluu yhtiön päivittäinen hallinto. Hallituksella on suuri vastuu taloyhtiön toiminnassa.

Taloyhtiön hallitus ei aina koostu hallitusammattilaisista ja tästä syystä myös isännöitsijällä on suuri vastuu, että päätökset tehdään lainmukaisesti ja hallitus saa tarpeeksi tietoa päätöksien taustalle.
Jotta taloyhtiön hallitus pystyy toimimaan huolellisesti ja vastuullisesti, sen on tunnettava taloyhtiön nykytila hyvin. Asiantuntijoiden käyttäminen on osoitus taloyhtiön hallituksen huolellisesta toiminnasta.

Taloyhtiön yhtiökokouksen perusteella asunto-osakeyhtiön hallitus ja isännöitsijä voivat aloittaa hyvin suuria asumiseen liittyviä projekteja jotka vaikuttavat olennaisesti asumiseen ja asumiskustannuksiin. Asunto-osakeyhtiön menojen ja kulujen kattamiseksi peritään asukkailta yhtiövastiketta. Yhtiövastikkeen suuruudesta päättää yhtiökokous. Jos hanke edellyttää vastikkeen korottamista, tai ylimääräisen vastikkeen perimistä, asia on saatettava hallituksen kokouksen päätettäväksi.

Taloyhtiön hallitus – Tehtävät

  • Hallituksen jäsen toimii taloyhtiön edun mukaisesti ja ajattelee päätöksiä usean vuoden aikajaksolla.
  • Huolehtii että osakkaat saavat riittävästi tietoa taloyhtiön asioissa
  • Varmistaa että isännöitsijällä on riittävästi aikaa ja osaamista taloyhtiön asioiden hoitoon
  • Valvoo että isännöitsijän toiminta on sopimuksen mukaista

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön hallitus, tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöksiä, jotka tuottavat etua vain yhdelle osakkaalle toisen kustannuksella.
Hallituksella ja isännöitsijällä on suuri valta, mutta myös suuri vastuu asunto-osakeyhtiölain velvoittamana.

  • Päätöksenteossa on ajateltava aina koko taloyhtiön etua, eikä yksittäisen osakkaan.
  • Laki pyrkii estämään enemmistöosakkaiden suosimista vähemmistöosakkaiden kustannuksella
  • Vain yhtä osakasta palvelevaa parannusta ei voida kattaa yhtiövastikkeella.

Lisää asunto-osakeyhtiölaista voit lukea tästä linkistä Finlex – Asunto-osakeyhtiölaki