Sissimarkkinointi tähtää nopeaan ja tehokkaaseen tuloksen tekemiseen. Sen tarkoitus ei ole voittaa markkinointisotaa kilpailijoitasi vastaan, vaan saada aikaan tuloksia nopeasti. Sissimarkkinointia tehdään pienissä ryhmissä, jotka ovat joustavia liikkeissään. Siinä missä perinteinen markkinoija valmistelee uutta aktiviteettiä, sissimarkkinoija on saanut jo rahat asiakkaaltaan.

Hyvä sissimarkkinoija on aina lähellä asiakasta. Hän selvittää asiakkaan tarpeet ja tarjoaa niihin nopeaa ratkaisua. Hän ei yritä tarjota kaikille kaikkea, vaan tuotteistaa palvelun juuri asiakkaalle sopivaksi. Hän tunnistaa hyvän asiakkaan nopeasti ja pitää tästä kiinni.

Nykyajan ihmiset on kyllästetty markkinointiviestillä niin vahvasti, että vain harva mainoksista herättää meissä enää kiinnostusta. Jotta sinut huomataan, sinun pitää erottua ja siinä sissimarkkinointi toimii paremmin kuin mikään muu. Sissimarkkinointi herättää asiakkaassa tunteita ja sen tavoitteena on saada tuote myydyksi ilman, että asiakas edes ymmärsi sen olleen markkinointia.

Myynnin psykologia

Sissimarkkinoinnin tarkoitus on aiheuttaa kiinnostusta potentiaalisessa asiakkaassa nopeasti ja tehokkaasti. Kun halutaan maksimoida sen teho, tulee kiinnittää huomiota myynnin psykologiaan. Myyntiprosessin sijaan keskitytään asiakkaan ostopersoonan ja ostoprosessin ymmärtämiseen. Sissimarkkinoija selvittää muutamalla kysymyksellä ostajan persoonasta tärkeitä asioita. Hän ymmärtää että päätös tehdään tunteella, mutta antaa aina loogisen syyn ostaa. Hän kertoo mitä asiakas saavuttaa ostaessaan ja mitä hän menettää jos ei osta.

Sissimarkkinointi 4 tehokasta vinkkiä

  1. Mitä haluat saada aikaiseksi. Mieti mitä haluat saada aikaiseksi ja millaisia asiakkaita haluat tavoittaa. Ota muutama esimerkkiasiakas ja vertailen heidän yritysprofiilia ja liiketoiminnantrendejä. Miksi te haluatte juuri tällaisia asiakkaita ja mistä te löydätte niitä lisää.
  2. Mitä haluat myydä. Mieti tarkasti jokin tuote mitä haluatte myydä sissimarkkinoinnin avulla. Vertaa tuotetta kilpailijoihin ja tuo esiin niiden eroavaisuuksia. Muista että älä missään vaiheessa alennu halveksimaan kilpailijoita, se yleensä heikentää asemaasi ja uskottavuuttasi.
  3. Erilaista itsesi. On tärkeää tuoda esiin tuotteiden eroavaisuuksia ja etuja, jotta asiakas oivaltaa miksi hänen tulisi valita juuri teidät ja pystyy nopeasti tekemään päätöksen. Muista että vaikka ostopäätös tehdään yleensä tunteella, niin ihminen tarvitsee aina loogisen syyn ostaa tuotteen.
  4. Markkinointi on myymistä. Muista että kaikki markkinointi tähtää myyntiprosessiin, pidä tämä ajatus aina mielessä kun suunnittelet mitä tahansa markkinointitempausta. Markkinoiminen on myymistä.

Sissimarkkinointi on massamarkkinoinnin vastakohta, siinä ei markkinoida kaikille kaikkea, vaan sinun tulee todella tietää mitä myyt ja miten myyt. Mitä tarkemmin pystyt rajaamaan kohderyhmäsi asiakkaat, sen tehokkaammin pystyt toimimaan. Sissimarkkinoinnissa sinulla tulee olla tasan yksi fokus, tai sinulla ei ole fokusta ollenkaan.

Jos markkinoit palvelua, pyri tuotteistamaan se sellaiseen muotoon että se on helppo myydä ja ostaa. Nopeassa markkinointitilanteessa asiakkaalle pitää olla jotain konkreettista, se voi olla USB-muistitikku tai lahjakortti. Myy aina tuotteen etuja, älä ominaisuuksia.