Taloyhtiön isännöinti valitaan taloyhtiönhallituksen toimesta. Isännöitsijän valintaan vaikuttaa moni asia ja isännöitsijä. Isännöitsijän valinta on huolellinen prosessi ja siihen tulee valmistautua perusteellisesti. Tavoitteena on järjestää taloyhtiölle isännöinti joka on laadultaan ja kustannuksiltaan soveltuvin taloyhtiön tarpeisiin.

Isännöintipalvelut ja niiden kustannusrakenne on keskenään erilaisia. Jotta yrityksiä voidaan verrata toisiinsa, tulee hallituksen laatia tarkka tarjouspyyntölomake vertailun taustalle. Isännöinti on vaativaa ja haastavaa työtä, siksi taloyhtiöt eivät usein hoida tehtävää itse, vaan hankkivat ammattilaisen hoitamaan tätä tehtävää.

Isännöintisopimuksen laajuus sovitaan isännöintisopimuksessa ja veloitusperusteet käydään läpi isännöintiyhtiön tarjouksessa. Mahdollisimman tarkka sopiminen on taloyhtiön ja sen asukkaiden etu. Näin voidaan ennakoida kustannuksia ja varata isännöintiin budjetti jo etukäteen. Asunto-osakeyhtiölaki määrittää isännöintipalveluille vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat taloyhtiön päivittäistä hallintoa taloyhtiönhallituksen ohjeiden mukaisesti. Taloyhtiön kirjanpito ja varainhoito tulee järjestää luotettavalla tavalla.

Taloyhtiölle hankitaan isännöinti

Hallituksen tulee määrittää tavoitteet isännöintipalvelulle. Yleensä hallitus valmistelee tarjouspyyntölomakkeen, joka lähetetään usealle isännöitsijälle, jotta saadaan vertailupohjaa kustannuksista ja palvelun laadusta. Kun tarjoukset palautuvat takaisin, hallitus käsittelee ja sopii haastattelut kiinnostavimpien palveluntarjoajien kanssa. Me olemme auttaneet useita taloyhtiötä etsimään omalta alueelta palveluntarjoajia, ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Isännöinti valitaan tarjousten ja haastattelujen perusteella. Tarjouspyynnössä on hyvä tiedustella myös isännöinnin laatua ja henkilöstön osaamista, sekä koulutusta. Miten isännöintiyritys kehittää henkilöstä ja osaamista, onko heillä tarkoitus kehittää liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Eri yritysten palvelukokonaisuudet ja hinnoittelu ovat erilaisia, pelkästään hintaan tuijottaminen ei ole järkevää, koska silloin saatetaan tinkiä palvelun laadusta. Isännöintikustannukset ovat keskimäärin n. 15 – 30 euroa per asunto per kuukausi, joten kustannuksesta ei ole järkevä tinkiä ensimmäisenä.

Isännöinti on asiantuntijaliiketoimintaa

Isännöinti vaatii osaamista ja on asiantuntijapalvelua. Isännöintityötä tekevät ihmiset, joten palvelun laatuun vaikuttaa isännöintitoimiston osaava henkilökunta. Isännöinti on yksi taloyhtiön tärkeimmistä työtehtävistä, jonka tarkoitus on varmistaa että rakennusten kunto ja arvo säilyvät pitkällä tähtäimellä.

Kiinteistöalan järjestöt ovat laatineet isännöinnin tueksi sopimusehdot isännöintipalveluista. Katso lisää isännöinnin sopimusehdoista isännöintiliiton verkkosivuilta. Katso lisää aiheesta isännöintiliiton verkkosivuilta http://www.isannointiliitto.fi