Markkinointi ja myynti

/Markkinointi ja myynti
18 05, 2016

Jälkimarkkinointi eli After sales

Jälkimarkkinointi tarkoittaa asiakkuuden hoitoa ostotapahtuman jälkeen. Sen tarkoitus on vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja saada aikaan lisämyyntiä. Hyvin hoidettu jälkimarkkinointi tuokin lisäkauppaa kustannustehokkaasti, mutta jos se hoidetaan huonosti, asiakas ei osta uudelleen. Saavutettujen asiakassuhteiden ylläpitäminen on taloudellisesti edullisempaa kun uusien asiakkaiden hankkiminen, siksi jälkimarkkinoinnin tulee olla mukana kaikessa yrityksen toiminnassa. Jälkimarkkinointi tuottaa yritykselle arvokasta palautetta [...]

24 02, 2016

Uudet yritykset

Tilastokeskuksen mukaan uusien yrityksien määrä on laskenut hieman edellisen vuoteen verrattuna. Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan alalla yritysmäärän ollessa 1000 uutta yritystä, eli noin 15 % kaikista aloittaneista yrityksistä. Seuraavaksi eniten uusia yrityksiä aloitti Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, noin 900 yritystä. Tällä toimialalla yleisimmät yritykset ovat arkkitehti ja insinööripalvelut, liikejohdon konsultointi [...]

22 02, 2016

Digitalisaatio ja yritysjuridiikka

Informaatio- ja teknologiaoikeus on noussut yhdeksi tärkeimmistä yritysjuridiikka-oikeuden osa-alueista sähköisen kaupankäynnin ja digitalisaation kasvun myötä. Digitalisaatiota ja sähköistä liiketoimintaa säätelevät useat kansalliset erityislait sekä EU –säädökset. Näissä määritellään mm. tietoverkkoliiketoiminnan oikeudelliset puitteet, perusoikeudet tietoyhteiskunnassa, sähköisen asioinnin säännöt, sähköinen kaupankäynti, kuluttajansuoja, tietosuoja ja tietoturva. Keskeiset kansalliset lait ovat tietoyhteiskuntakaari ja kuluttajansuojalaki. EU-direktiivi velvoitti vuoden [...]

18 02, 2016

Asiakastyytyväisyys

Vanhassa maailmassa tuotanto oli keskeisellä sijalla yritystoiminnassa. Jos tuotanto toimii tehokkaasti ja tuotti laadukkaita tuotteita, mainonta hoiti loput. Kun tuote oli valmistettu, sitä alettiin markkinoimaan massamarkkinoinnin keinoin. Nykyään liike-elämän toimintaympäristössä tämä ei enää toimi. Kilpailu on kovaa ja tuotteet on helppo kopioida ja tehdä matalan kustannustason maissa. Markkinoinnissa ja myynnissä yhä suurempaa roolia [...]

3 02, 2016

Hyvä myyjä

Myyntityötä ei Suomessa arvosteta, se näkyy myyjien palkassa ja yleisessä arvostuksessa. Ei tarvitse kun mennä naapuriimme Ruotsiin, niin saat huomata että B2B-myyjät ovat arvostettuja ja hyvin palkattuja. Arvostuksen puute johtuu monista syistä, esimerkiksi siitä, että työtä pidetään yksinkertaisena ja helppona. Myyjän rooli ei ole nykyisin helppo sillä asiakkaat ovat vaativampia, tietoisempia tarjonnasta ja [...]

4 01, 2016

Markkinointi ja mainonta

Jokaisen yrityksen tulisi tarkastella asiakashankinnan kustannuksia, eli kuinka paljon yksi uusi asiakas yritykselle maksaa. Liike-elämässä yrityksen ainoa tehtävä on hankkia asiakkaita ja parhaiten pärjää se yritys, joka hankkii asiakkaat edullisimmin. Yritys-A käyttää markkinointiin 15 000 euroa ja hankkii tämän aktiviteetin avulla 150 uutta asiakasta, yhden uuden asiakkaan hinnaksi tuli 100 euroa. Yritys-B käyttää [...]

16 02, 2015

Yritysrekisteri on suoramarkkinoinnin perusta

Yritysrekisterin tärkeimpiä tietoja ovat toimialat, puhelinnumerot sekä käyntiosoitteet. Rekisterin avulla saat yhteystiedot alueesi potentiaalisista asiakkaista. Kyseenalaisten toimijoiden aiheuttama negatiivinen toiminta on pilannut yritysrekistereiden mainetta. Tästä syystä on oltava tarkkana, mistä tietoa hankitaan. Laadukas yritysrekisteri on tärkeä osa menestyksellistä markkinointia. Rekisteri toimii apuvälineenä asiakkaiden tavoittamiseen. Tiedot ovat kaikkien saatavilla, mutta hankkimalla valmiin rekisterin säästät [...]

8 03, 2014

Laadullistetut yritystiedot

Yritysten yritystiedot ovat julkisia ja kenen tahansa saatavilla. Perustietoja voi kerätä yksitellen itse, mutta tällä tavoin tiedon hankkiminen on erittäin työlästä ja aikaa vievää toimintaa.Yritystietoja toimittaa tällä hetkellä muutama tietopalvelualan yritys ja niiden tietosisältö vaihtelee jonkin verran. Osa näistä yrityksistä laadullistaa yritystietoa ja siitä on teille enemmän hyötyä asiakashankinnassa. Kun hankit yritystietoja, pyri [...]