Valvoja

/Valvoja

About Valvoja

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
So far Valvoja has created 22 blog entries.
2 08, 2016

Asiakashankinta on yrityksen tärkein tehtävä

Asiakashankinta on yritystoiminnan perusta. Ilman asiakkaita ei ole myyntiä, ja ilman myyntiä ei ole yritystä. Yrityksen tärkein tehtävä onkin hankkia asiakkaita ja tämän jälkeen pyytää heiltä rahaa. Kaikista tehokkain tapa hankkia asiakkaita on tarjota heille jotain sellaista, jonka arvo on suurempi kuin siitä pyydettävä hinta. Lukuisat tapaukset todistavat, että mikäli yritys ymmärtää asiakashankinnan [...]

18 05, 2016

Jälkimarkkinointi eli After sales

Jälkimarkkinointi tarkoittaa asiakkuuden hoitoa ostotapahtuman jälkeen. Sen tarkoitus on vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja saada aikaan lisämyyntiä. Hyvin hoidettu jälkimarkkinointi tuokin lisäkauppaa kustannustehokkaasti, mutta jos se hoidetaan huonosti, asiakas ei osta uudelleen. Saavutettujen asiakassuhteiden ylläpitäminen on taloudellisesti edullisempaa kun uusien asiakkaiden hankkiminen, siksi jälkimarkkinoinnin tulee olla mukana kaikessa yrityksen toiminnassa. Jälkimarkkinointi tuottaa yritykselle arvokasta palautetta [...]

12 05, 2016

Sissimarkkinointi – 4 tehokasta vinkkiä

Sissimarkkinointi tähtää nopeaan ja tehokkaaseen tuloksen tekemiseen. Sen tarkoitus ei ole voittaa markkinointisotaa kilpailijoitasi vastaan, vaan saada aikaan tuloksia nopeasti. Sissimarkkinointia tehdään pienissä ryhmissä, jotka ovat joustavia liikkeissään. Siinä missä perinteinen markkinoija valmistelee uutta aktiviteettiä, sissimarkkinoija on saanut jo rahat asiakkaaltaan. Hyvä sissimarkkinoija on aina lähellä asiakasta. Hän selvittää asiakkaan tarpeet ja tarjoaa [...]

10 05, 2016

Kasvuyrityksen liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma on kasvuyrityksen tärkein työkalu, sen avulla hahmotat suunnitelmasi itsellesi sekä ulkopuoliselle asiantuntijalle. Suunnitelman tarkoitus on jäsentää ja selventää yritystoiminnan menestyksen mahdollisuuksia. Hyvä suunnitelma ei tietenkään takaa menestystä, mutta sen avulla pystyt selvittämään käytännön toteutusta ja riskejä. Liiketoimintasuunnitelma auttaa yrittäjää sekä asiantuntijoita arvioimaan tulevan yrityksen toimintaa. Mikäli liiketoiminnan aloittamiseen tarvitaan rahoitusta, liiketoimintasuunnitelma vaaditaan [...]

24 02, 2016

Uudet yritykset

Tilastokeskuksen mukaan uusien yrityksien määrä on laskenut hieman edellisen vuoteen verrattuna. Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan alalla yritysmäärän ollessa 1000 uutta yritystä, eli noin 15 % kaikista aloittaneista yrityksistä. Seuraavaksi eniten uusia yrityksiä aloitti Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, noin 900 yritystä. Tällä toimialalla yleisimmät yritykset ovat arkkitehti ja insinööripalvelut, liikejohdon konsultointi [...]

22 02, 2016

Digitalisaatio ja yritysjuridiikka

Informaatio- ja teknologiaoikeus on noussut yhdeksi tärkeimmistä yritysjuridiikka-oikeuden osa-alueista sähköisen kaupankäynnin ja digitalisaation kasvun myötä. Digitalisaatiota ja sähköistä liiketoimintaa säätelevät useat kansalliset erityislait sekä EU –säädökset. Näissä määritellään mm. tietoverkkoliiketoiminnan oikeudelliset puitteet, perusoikeudet tietoyhteiskunnassa, sähköisen asioinnin säännöt, sähköinen kaupankäynti, kuluttajansuoja, tietosuoja ja tietoturva. Keskeiset kansalliset lait ovat tietoyhteiskuntakaari ja kuluttajansuojalaki. EU-direktiivi velvoitti vuoden [...]

18 02, 2016

Asiakastyytyväisyys

Vanhassa maailmassa tuotanto oli keskeisellä sijalla yritystoiminnassa. Jos tuotanto toimii tehokkaasti ja tuotti laadukkaita tuotteita, mainonta hoiti loput. Kun tuote oli valmistettu, sitä alettiin markkinoimaan massamarkkinoinnin keinoin. Nykyään liike-elämän toimintaympäristössä tämä ei enää toimi. Kilpailu on kovaa ja tuotteet on helppo kopioida ja tehdä matalan kustannustason maissa. Markkinoinnissa ja myynnissä yhä suurempaa roolia [...]

3 02, 2016

Hyvä myyjä

Myyntityötä ei Suomessa arvosteta, se näkyy myyjien palkassa ja yleisessä arvostuksessa. Ei tarvitse kun mennä naapuriimme Ruotsiin, niin saat huomata että B2B-myyjät ovat arvostettuja ja hyvin palkattuja. Arvostuksen puute johtuu monista syistä, esimerkiksi siitä, että työtä pidetään yksinkertaisena ja helppona. Myyjän rooli ei ole nykyisin helppo sillä asiakkaat ovat vaativampia, tietoisempia tarjonnasta ja [...]

4 01, 2016

Markkinointi ja mainonta

Jokaisen yrityksen tulisi tarkastella asiakashankinnan kustannuksia, eli kuinka paljon yksi uusi asiakas yritykselle maksaa. Liike-elämässä yrityksen ainoa tehtävä on hankkia asiakkaita ja parhaiten pärjää se yritys, joka hankkii asiakkaat edullisimmin. Yritys-A käyttää markkinointiin 15 000 euroa ja hankkii tämän aktiviteetin avulla 150 uutta asiakasta, yhden uuden asiakkaan hinnaksi tuli 100 euroa. Yritys-B käyttää [...]

29 07, 2015

Sähköpostimarkkinointi – 10 vinkkiä

Kymmenen askelta menestykselliseen sähköpostimarkkinointiin Sähköpostimarkkinointi kertoo viestisi intiimisti vastaanottajalle. Markkinointi ei kuitenkaan ole aina yhtä tehokasta. Toiset viestit luetaan, kun taas toiset heitetään roskakoriin lukematta. Olet varmasti huomannut itsekin, että jokin viesti herättää mielenkiintosi, kun taas toiset saavat sinut vain ärsyyntymään. Jos haluat onnistua sähköpostimarkkinoinnissa, sinun kannattaa lukea seuraavat ohjeet. 1. Panosta laatuun: [...]