Vanhassa maailmassa tuotanto oli keskeisellä sijalla yritystoiminnassa. Jos tuotanto toimii tehokkaasti ja tuotti laadukkaita tuotteita, mainonta hoiti loput. Kun tuote oli valmistettu, sitä alettiin markkinoimaan massamarkkinoinnin keinoin. Nykyään liike-elämän toimintaympäristössä tämä ei enää toimi. Kilpailu on kovaa ja tuotteet on helppo kopioida ja tehdä matalan kustannustason maissa.

Markkinoinnissa ja myynnissä yhä suurempaa roolia näyttelee asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus. Jos asiakas on tyytyväinen yrityksen palveluihin ja niiden laatuun, hän todennäköisesti tulee käyttämään näitä uudestaan. Asiakastyytyväisyys on erittäin tärkeää asiakkaiden pysyvyyden kannalta, sillä jopa 80% tyytymättömistä asiakkaista vaihtavat palvelun tarjoajaa.

Asiakaslähtöinen markkinointi

Tuotelähtöistä liiketoimintaa on edelleen olemassa ja suurin osa yt-neuvotteluista käydään tuotelähtöisesti liiketoimintaan tekevissä yrityksissä. Sen sijaan että yritys myy sitä mitä se haluaa, sen pitäisi myydä sitä mitä asiakkaat haluavat ostaa. Asiakaslähtöiset yritykset pyrkivät huomioimaan jo tuotteen tai palvelun suunnittelussa kohderyhmän tarpeet. Usein asiakaslähtöisesti toimiva yritys on markkinoinnin ammattilaisen johtama. Asiakaslähtöinen markkinointi lähtee asiakkaan tarpeesta, silloin myös myyntityön tulee olla asiakaslähtöinen. Yrityksen tulee rakentaa tuotteelle tai palvelulle tarina, joka kohtaa kohdeasiakkaan tarpeen.

Kuunteleva myyjä

Vielä nykyään tapaa myyjiä, jotka pyrkivät tekemään kauppaa omaan myyntipuheeseen panostamalla. Asiakkaan kysymykset kesken myyntipuheen mielletään ärsyttävinä keskeytyksinä. Mutta hyvä myyjä keskittyy puhumisen sijaan asiakkaan kuuntelemiseen. Jotta myyjä voi tarjota ratkaisua asiakkaan ongelmaan, hän tarvitsee tietoja, joiden saamiseksi myyjän pitää esittää asiakkaalle kysymyksiä ja kuunnella asiakasta.

On tärkeää aloittaa aktiivinen kuuntelu heti myyntitapahtuman alussa. Myyjä kuitenkin aloittaa oman myyntimonologinsa pitämisen erittäin useasti. Syynä tähän voi olla se, että myyjän mielestä hänen velvollisuutensa on kertoa tuotteesta tai palvelusta ostajalle. Taustalla on yleensä kaksi seikkaa. Virheellinen oletus, että kaikki tarvitsevat kyseistä tuotetta tai palvelua, tai esimiehen antama myyntikoulutus. Toisin sanoen, myyjä luulee tietävänsä mitä asiakas haluaa.

Jotta asiakastyytyväisyys voidaan saavuttaa, yrityksen tulee valmistaa, markkinoida ja myydä tuotteita asiakaskeskeisesti. Jokaisessa yrityksen ydintoiminnassa tulee huomioida asiakas ja hänen tarpeensa. Nykyään tulee valmistaa, markkinoida ja myydä vain sellaisia tuotteita, mitä asiakas haluaa ostaa. Eikä asiakkaille tule myydä sellaisia tuotteita, mitä yritys haluaa valmistaa. Olemme auttaneet useita yrityksiä löytämään heille tärkeät asiakaskontakti ja autamme mielellämme myös sinua. Ota rohkeasti yhteyttä.